Indoor - стъкла за очила и оптични покрития

Indoor

С лансирането на лещите Indoor, изработени чрез модерната технология Free Form, Optiswiss отговаря по-добре на зрителните нужди на хората, чийто делник преминава в затворено помещение. Лещите Indoor предлагат избор от 7 дегресии, осигуряващи плавен преход от близко към средно разстояние и хармонично и комфортно зрение. Така може да се избере оптималният обхват на зрение (от 33 до 400 cm), необходим за свободното изпълнение на дейностите на работното място и в къщи.

Предимства:

  • Много широка и комфортна зона за близко виждане
  • Широка и стабилна зона за средно виждане
  • Комфортно зрение и естествена поза на главата и тялото при работа с компютър
  • Подходяща за всякакви дейности, обичайно извършвани в затворено помещение