Оптични материали за минерални лещи - стъкла за очила и оптични покрития

Оптични материали за минерални лещи

MIN 153

Стъкла за очила 
 • Много добри оптични качества
 • Много висока повърхностна здравина
 • Много висока устойчивост на надраскване
 • Практическо приложение, предимно от +2 до -3 dpt

 

  MIN 160 

Стъкла за очила 
 •  ̴ 20% по-тънъка от MIN 153
 • Много добри оптични качества
 • Много висока повърхностна здравина
 • Много висока устойчивост на надраскване
 • Практическо приложение, предимно от +3 до -5 dpt

  MIN 170

Стъкла за очила 
 •  ̴ 30% по-тънъка от MIN 153
 • Въпреки по-високата плътност на материала, не е по-тежка от MIN 153
 • Много висока повърхностна здравина
 • Много висока устойчивост на надраскване
 • Практическо приложение: за средна и висока миопия от -4 до -8 dpt и средна хиперметропия от +2 до +4 dpt

 

  MIN 180

Стъкла за очила 
 •  ̴ 40% по-тънъка от MIN 153
 • Въпреки по-високата плътност на материала, не е по-тежка от MIN 153
 • Много висока повърхностна здравина
 • Много висока устойчивост на надраскване
 • Практическо приложение: за миопия от -6 dpt

 

  MIN 190

Стъкла за очила 
 •  ̴ 50% по-тънъка от MIN 153
 •  ̴ 10% по-тънъка от MIN 180
 • Въпреки по-високата плътност на материала, не е по-тежка от MIN 153
 • Много висока повърхностна здравина
 • Много висока устойчивост на надраскване
 • Практическо приложение: за висока миопия от -8 dpt