Прогресивни лещи - стъкла за очила и оптични покрития

Прогресивни лещи

Естествената загуба на зрение е част от процеса на стареене на организма. С годините лещата на окото губи от своята еластичност, а с това и способността си да фокусира на различни разстояния. Загубата на зрение започва да става чувствителна след 40 годишна възраст.

Един начин за корекция на пресбиопията е използването на очила за четене, но честото им поставяне и сваляне е неудобно. Идеалното решение са очилата с прогресивни лещи, които осигуряват ясен фокус на всички разстояния и се ползват постоянно.
 

Швейцарски стъкла

  

 Kласове прогресивни лещи - сравнение:

 Швейцарски стъкла 

 
 
 
За създаването на своите прогресивни лещи Optiswiss използва най-модерните производствени технологии. Всички лещи се характеризират с много високо оптично качество и предлагат лесна и бърза адаптация. В портфолиото си от продукти Optiswiss има прогресивни лещи за всеки – от основните икономични предложения до високотехнологичните премиум лещи.

 

Индивидуални прогресивни лещи

При проектиране оптичния дизайн на индивидуалните прогресивни лещи, към стойностите на зрителната корекция се добавят още индивидуални параметри на потребителя (междузенично разстояние, вертексно разстояние, разстояние за четене) и на рамката за очилата (пантоскопичен ъгъл, ъгъл на инклинация). Чрез сложни комплексни изчисления, се генерира симулация за всяка конкретна зрителна корекция, рамка и предпочитания на клиента, която е бинокулярна и уникална.  
 

Швейцарски стъкла
 
Индивидуални параметри

DBL - разстояние между двете лещи 
PD - междузенично разстояние (монокулярно)
SL - широчина на кръжилото на рамката
SH - височина на кръжилото на рамката
FH - височина на центриране
VD - вертексно разстояние
PA - пантоскопичен ъгъл 
BA - ъгъл на инклинация
NOD - разстояние за четене

 

Междузенично разстояние (PD)

Швейцарски стъкла  

То определя степента на конвергенция. Стандартните прогресивни лещи използват осреднена стойност на PD от 65 mm. Съвпадането на пложението на погледа с позицията на зоната за близко върху лещата няма да е добро, ако междузеничното разстояние се различава от заложеното в дизайна на лещите. Това ще доведе до проблемно зрение.

 
 
Вертексно разстояние (VD)   

То отчита положението на оптичната леща (на нейната задна повърхност) спрямо окото. Колкото по-голямо е вертексното разстояние, толкова по-голяма прогресия и инсет на зоната за близо са необходими. Както и обратното.

 

Разстояние за четене (NOD)

Ако при четене човек държи текста на разстояние 30 см от очите си и има добавка за близко от +2.00 dpt, прогресивните лещи трябва да имат инсет на зоната за близко, разположен повече назално (към носа). Това се определя от по-малкото разстояние за четене (средно приетата стойност е 38 см.) и от акомодацията. Стандартните прогресивни лещи не отчитат тази особеност и инсетът им остава непроменен. Резултатът може да бъде появата на аберации и влошено зрение.

 

Пантоскопичен ъгъл на рамката (PA)

Стандартните прогресивни лещи осигуряват пълноценно и качествено зрение при пантоскопичен ъгъл на рамката от 9°. Отчититането му като индивидуален параметър, прави възможно осигуряването на качествено зрение и при стойности различни от осреднената.

 

Ъгъл на инклинация на рамката (BA)

Значението на този параметър е същото като при пантоскопичния ъгъл. Повечето рамки имат ъгъл на инклинация от 5°, който е заложен и в конструкцията на стандартните прогресивни стъкла. Всяка разлика би довела до промяна в зрителния ъгъл на очите и до появата на аберации, нарушаващи качеството на бинокулярното зрително възприятие.

При конструиране дизайна на индивидуалните прогресивни лещи се отчита специфичният ъгъл на инклинация на рамката, върху която ще се монтират прогресивните стъкла, така че да се запази естествения зрителен ъгъл на ползващия очилата.

 

Поръчани стойности – Измерени стойности

Коригиращата сила на прогресивни лещи, чийто оптичен дизайн е изчислен на база индивидуални параметри и може да бъде измерена с помощта на оптичен измервателен уред – диоптромер (измерени стойности), е различна спрямо  стойностите на корекцията, определена по време на очния преглед (поръчани стойности). Колкото по-висока е зрителната корекция, толкова по-голяма може да бъде тази разлика, особено в стойностите на добавката за близко.

Швейцарски стъкла