Спортни лещи - стъкла за очила и оптични покрития

Спортни лещи

Отлично зрение и сигурна защита за очите при спортуване

Спортната линия на Optiswiss - RX SPORT LENSES, е изградена така, че да бъде в тон с различните и специфични зрителни нужди на всеки спортуващ, като осигури най-добро и комфортно зрение по време на спортните активности и извън тях. Всички лещи включени в нея, предлагат висок зрителен комфорт, отлично качество и максимална сигурност и защита за очите. 

 

 

  Прогресивни очила

 
 
 
Запазват правилната перспектива

Спортните очила с голям ъгъл на инклинация на рамката изискват специален метод за изчисление на базовата кривина и коригиращата сила на оптичните лещи. В сравнение със стандартните корекционни очила, при спортните очила, оптичните лещи застават пред очите под скосен ъгъл. Докато при стандартните очила дясната и лявата зрителна равнина са виртуално съвпадащи, при силно извитите рамки, те се намират под значителен ъгъл една спрямо друга (обикновено от 15-20⁰).

 

Прогресивни очила 

Голямата хоризонтална инклинация води до оптични дефекти: кос астигматизъм, сферични грешки, призматични грешки, грешки на центрирането

 

Хоризонталното инклиниране на рамката може да предизвика оптични дефекти

Страничните оптични ефекти, които се проявяват при преминаване на светлинните лъчи през оптична леща с голяма базова кривина и ъгъл на инклинация спрямо зрителната ос на окото се компенсират най-добре чрез специална прекалкулация дизайна на лещите. Спортните очила, изработени след такава прекалкулация, имат същия коригиращ ефект както оригинално предписаната по време на очния преглед зрителна корекция.