Оптични материали - стъкла за очила и оптични покрития

Оптични материали

Материалите, от които се изработват оптичните лещи, трябва да имат следните характеристики:

  • Висока светлопропускливост
  • Добра хомогенност
  • Слабо разсейване на светлината
  • Химична устойчивост
  • Температурна устойчивост
  • Добра механична еластичност и якост 

Актуалните синтетични материали, от които се изработват органичните лещи, притежават в по-голяма или в по-малка степен всяка от тези характеристики.

Ние предлагаме огромно разнообразие от материали за всички видове оптични лещи – еднофокусни, прогресивни, бифокални, спортни, др.